Nadační fond

Nadační fond středních škol pro tělesně postiženou mládež v Brně

umožňuje přispívat na aktivity žáků střední školy, které se neobejdou bez finančního příspěvku.

Pro dárce připravíme darovací smlouvu.

VŠEM DÁRCŮM PATŘÍ NAŠE VELKÉ PODĚKOVÁNÍ.

Za dlouhé roky, kdy Nadační fond středních škol pro tělesně postiženou mládež vykonává činnost, si v životě školy vybudoval velmi důležitou roli a viditelně ovlivňuje kvalitu vzdělávání i mimoškolních aktivit. Existuje celoroční síť akcí žáků (žákovský turnaj ve Stiga hokeji Vítámvás cup, pravidelná týdenní tréninková setkání hráčů Stiga hokeje, sportovně-turistický kurz na Vysočině, vánoční, velikonoční a další výstavy, workshopy, koncerty, divadla, ples, sportovní příležitosti, svářečský kurz, zájmové kroužky atd.), které každoročně financujeme z nadačního fondu. Vedle víceméně pravidelných aktivit, které jsou zamířené na skupiny žáků, podporujeme i konkrétní žáky a jejich potřeby. Jsme schopni zareagovat velice rychle a pomoci v podstatě okamžitě.


Kontaktní údaje:

Nadační fond středních škol pro tělesně postiženou mládež v Brně

Křižíkova 11

612 00 Brno

 

IČ: 60553111

DIČ: nejsme plátci

 

Číslo účtu: ČSOB, a. s., 159908491/0300

Korespondenční adresa:

Křižíkova 1694/11

612 00 Brno

 

Mgr. Ludmila Štarhová

předsedkyně správní rady NF

telefon: 530 351 711

e-mail: nadafond@ssfdr.cz

 

Členové správní rady:

Ing. Pavla Mikušková

Jolana Žufánková