Dokumenty

Školní řád
Přihláška ke studiu
Informace a stížnosti
Potvrzení o bezinfekčnosti
(Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění – pro žáky a zákonné zástupce)
Informace o osobních asistentech