Zaměstnanci školy

Kontakty na všechny zaměstnance školy

 

PŘÍJMENÍ jméno, titul 

Telefonní číslo (pevná linka)

Telefonní číslo (služební mobil)

E-mail (* všechny e-maily mají koncovku @ssfdr.cz)

Funkce
ČERNÁ Markéta 530 351 723   cerna* asistentka pedagoga
DOSTÁLOVÁ Ivana 530 351 713   dostalova* asistentka pedagoga
FAROVÁ Vladimíra 530 351 735   farova* učitelka OV
FELKLOVÁ Danuše 530 351 735   felklova* učitelka OV
GABRYŠOVÁ Ivana 530 351 712   gabrysova* učitelka OV
GALANDROVÁ Lenka, Mgr. 530 351 714   galandrova* učitelka
HÁJKOVÁ Jitka 530 351 713   hajkova* asistentka pedagoga
HÁJKOVÁ Jitka Anna 530 351 713   hajkova.j* asistentka pedagoga
HANÁKOVÁ Jarmila, Bc. 530 351 712   hanakova* učitelka OV
HARTMANNOVÁ Yvona, Mgr. 530 351 713   hartmannova* asistentka pedagoga
HERMANNOVÁ Lenka, Mgr. 530 351 716   hermannova* učitelka
HOMOLA Jiří, Mgr. et Mgr.  530 351 733   homola* učitel OV
HORÁKOVÁ Kateřina, Mgr. 530 351 718   horakova* učitelka
HUNKAŘOVÁ Petra 530 351 701 607 088 031 skola* sekretariát
HURDÁLKOVÁ Dagmar, Mgr. 530 351 720   hurdalkova* učitelka
HUŤKA Jiří 530 351 726   hutka* učitel OV
CHADIMOVÁ Vladimíra 530 351 713   chadimova* asistentka pedagoga
CHROMKOVÁ Radka, Mgr. 530 351 720   chromkova* učitelka
JETMAROVÁ Hana, Bc.  530 351 712   jetmarova* učitelka OV
JURKASOVÁ Miroslava, Mgr. 530 351 727   jurkasova* školní psycholožka
KLEINOVÁ Dagmar, Ing. 530 351 704 601 374 662 kleinova* vedoucí ekonomického útvaru
KOCIANOVÁ Markéta, Mgr. 530 351 710 605 483 966 kocianova* učitelka, výchovná poradkyně
KONOPÁČOVÁ Monika 530 351 723   konopacova* asistentka pedagoga
KORDULIAKOVÁ Jana 530 351 734   korduliakova* učitelka OV
KOŘÍNKOVÁ Irena, Mgr. 530 351 705   korinkova* učitelka
KROUPOVÁ Milada 530 351 713   kroupova* asistentka pedagoga
KRUPOVÁ Eva, Ing. 530 351 721   krupova* učitelka
KUBÍČKOVÁ Hana, Bc., Ing., Ph. D. 530 351 714   kubickova* učitelka
KUKUČKA Radoslav 530 351 713   kukucka* asistent pedagoga
KYZLINKOVÁ Jana, Mgr. 530 351 720   kyzlinkova* učitelka
LATOVÁ Jana, Bc., DiS. 530 351 713   latova* asistentka pedagoga
LÉDLOVÁ Jana, Ing. 530 351 721   ledlova* učitelka
LELOVSKÁ Sylva 530 351 723   lelovska* asistentka pedagoga
LIBÁNKOVÁ Marie 530 351 713   libankova* asistentka pedagoga
LUKŠOVÁ Martina, Mgr. 530 351 721   luksova* učitelka
MACHKOVÁ Bibiána, Ing. 530 351 724   machkova* učitelka OV
MALIVÁNKOVÁ Jana, Mgr. 530 351 717   malivankova* učitelka
MIKUŠKOVÁ Pavla, Ing. 530 351 705   mikuskova* učitelka
MOJŽÍŠOVÁ Jaroslava, Ing. 530 351 721   mojzisova* učitelka
MRÁZOVÁ Martina, Ing. 530 351 735   mrazova* učitelka OV
MUSIL Libor 530 351 722 602 346 685 musil* vedoucí majetkové správy
MUSILOVÁ Lucie 530 351 715   musilova* vedoucí školní jídelny-výdejny
MÜLLEROVÁ Jindra 530 351 723   mullerova* asistentka pedagoga
ODEHNALOVÁ Romana, Ing. Bc. 530 351 711 727 807 435 odehnalova* zástupce ředitelky školy pro teoretickou výuku; výchovná poradkyně
PÁL Richard, Ing. 530 351 718   pal* učitel
PĚTNÍK Petr, Bc. 530 351 735   petnik* učitel OV
PIVRNEC Jiří, Mgr. 530 351 728   servis* asistent výpočetní techniky; pověřenec
PLÁŠKOVÁ Stanislava, Mgr. 530 351 720   plaskova* učitelka
PODALOVÁ Kateřina, Mgr. 530 351 714   podalova* učitelka
PODSEDNÍK Marek 530 351 723   podsednik* asistent pedagoga
POKORNÝ Josef, Ing. 530 351 716   pokorny* učitel
PRACHAŘOVÁ TOUFAROVÁ Monika, Ing. 530 351 714   pracharova* učitelka
PRINCOVÁ Jana 530 351 723   princova* asistentka pedagoga
PROKEŠ Lubomír, Ing. 530 351 728   prokes* učitel
RIENT Walter, Bc. 530 351 709 720 050 325 rient* vedoucí učitel odborného výcviku; učitel
ŘEDINOVÁ Hana, Mgr. Ing. Bc. 530 351 721   redinova* učitelka
ŘÍHOVÁ Jana, Mgr. et Mgr. 530 351 709 602 346 710 rihova* vedoucí učitelka odborného výcviku; učitelka
SAPÁKOVÁ Helena 530 351 723   sapakova* asistentka pedagoga
SMRČKOVÁ Alena, Mgr. 530 351 725   smrckova* učitelka OV
SPÁČILOVÁ Lenka, Mgr. 530 351 721   spacilova* učitelka
SUCHÁNKOVÁ Jiřina 530 351 723   suchankova* asistentka pedagoga
ŠAFÁŘOVÁ Jiřina, Mgr. 530 351 711   safarova.j* zástupce statutárního orgánu; zástupce ředitelky školy pro teoretickou výuku a odborný výcvik
ŠESTÁKOVÁ Jolana 530 351 713   sestakova* asistentka pedagoga
ŠOTKOVSKÝ David, Mgr. 530 351 717   sotkovsky* učitel
ŠPIČÁKOVÁ Kamila 530 351 723   spicakova* asistentka pedagoga
ŠTARHOVÁ Dana, Mgr. et Mgr. 530 351 712   starhova.d* učitelka OV
ŠTARHOVÁ Ludmila, Mgr. 530 351 710 602 346 686 starhova* zástupce ředitelky školy pro teoretickou výuku; výchovná poradkyně
TOMICZKOVÁ Pavlína 530 351 723   tomiczkova* asistentka pedagoga
VIČAROVÁ Karolína, Mgr. 530 351 712   vicarova* učitelka OV
VODÁČKOVÁ Gabriela 530 351 703 720 069 961 sekretariat2* evidence stravy
VOITHOVÁ Denisa, Bc. 530 351 712   voithova* učitelka OV
ZAHRADNÍKOVÁ Miroslava, Ing. 530 351 702   zahradnikova* ředitelka školy
ZEMANOVÁ Barbara, Mgr., MgA. 530 351 718   zemanova* učitelka
ŽANDOVSKÁ Marie 530 351 708   zandovska* personální a mzdová referentka, pokladní
ŽUFÁNKOVÁ Jolana 530 351 706 602 346 657 rozpoctar* hospodářka – účetní

VYSVĚTLIVKY: TV .......... teoretické vyučování
                        OV ......... odborný výcvik