Zaměstnanci školy

Kontakty na všechny zaměstnance školy

 

PŘÍJMENÍ Jméno, titul 

Telefonní číslo

(pevná linka)

Telefonní číslo

(služební mobil)

E-mail (* všechny e-maily mají koncovku @ssfdr.cz)

Funkce
ČERNÁ Markéta 530 351 723   cerna* asistentka pedagoga
DOROTÍKOVÁ Jana, Ing. 530 351 712   dorotikova* učitelka
DOSTÁLOVÁ Ivana 530 351 713   dostalova* asistentka pedagoga
FAROVÁ Vladimíra 530 351 735   farova* učitelka OV
FELKLOVÁ Danuše 530 351 735   felklova* učitelka OV
GABRYŠ Zdeněk 530 351 726   gabrys* učitel OV
GABRYŠOVÁ Ivana 530 351 709   gabrysova* zástupkyně ředitelky školy pro praktické vyučování
GALANDROVÁ Lenka, Mgr. 530 351 714   galandrova* učitelka
HÁJKOVÁ Jitka 530 351 713   hajkova* asistentka pedagoga
HÁJKOVÁ Jitka Anna 530 351 713   hajkova.j* asistentka pedagoga
HANÁKOVÁ Jarmila, Bc. 530 351 712   hanakova* učitelka OV
HARTMANNOVÁ Yvona, Mgr. 530 351 713   hartmannova* asistentka pedagoga
HERMANNOVÁ Lenka, Mgr. 530 351 721   hermannova* učitelka
HOMOLA Jiří, Mgr. et Mgr.  530 351 733   homola* učitel OV
HORÁKOVÁ Kateřina, Mgr. 530 351 718   horakova* učitelka
HUNKAŘOVÁ Petra 530 351 701 607 088 031 skola* sekretariát
HURDÁLKOVÁ Dagmar, Mgr. 530 351 720   hurdalkova* učitelka
HUŤKA Jiří 530 351 726   hutka* učitel OV
CHROMKOVÁ Radka, Mgr. 530 351 720   chromkova* učitelka
JETMAROVÁ Hana, Bc.  530 351 729   jetmarova* učitelka OV
JURKASOVÁ Miroslava, Mgr. 530 351 727   jurkasova* školní psycholožka
KLEINOVÁ Dagmar, Ing. 530 351 704 601 374 662 kleinova* vedoucí ekonomického útvaru
KOCIANOVÁ Markéta, Mgr. 530 351 720   kocianova* učitelka
KONOPÁČOVÁ Monika 530 351 723   konopacova* asistentka pedagoga
KORDULIAKOVÁ Jana 530 351 734   korduliakova* učitelka OV
KOŘÍNKOVÁ Irena, Mgr. 530 351 705   korinkova* učitelka
KROUPOVÁ Milada 530 351 713   kroupova* asistentka pedagoga
KRUPOVÁ Eva, Ing. 530 351 721   krupova* učitelka
KUBÍČKOVÁ Hana, Bc., Ing., Ph. D. 530 351 714   kubickova* učitelka
KUKUČKA Radoslav 530 351 713   kukucka* asistent pedagoga
KYZLINKOVÁ Jana, Mgr. 530 351 720   kyzlinkova* učitelka
LÉDLOVÁ Jana, Ing. 530 351 721   ledlova* učitelka
LELOVSKÁ Sylva 530 351 723   lelovska* asistentka pedagoga
LIBÁNKOVÁ Marie 530 351 713   libankova* asistentka pedagoga
LUKŠOVÁ Martina, Mgr. 530 351 712   luksova* učitelka
MACHKOVÁ Bibiána, Ing. 530 351 724   machkova* učitelka OV
MALIVÁNKOVÁ Jana, Mgr. 530 351 717   malivankova* učitelka
MIKUŠKOVÁ Pavla, Ing. 530 351 705   mikuskova* učitelka
MOJŽÍŠOVÁ Jaroslava, Ing. 530 351 721   mojzisova* učitelka
MRÁZOVÁ Martina, Ing. 530 351 709   mrazova* učitelka OV
MUSIL Libor 530 351 722 602 346 685 musil* vedoucí majetkové správy
MÜLLEROVÁ Jindra 530 351 723   mullerova* asistentka pedagoga
ODEHNALOVÁ Romana, Bc. Ing. 530 351 710 727 807 435 odehnalova* učitelka; výchovná poradkyně
PÁL Richard, Ing. 530 351 721   pal* učitel
PĚTNÍK Petr, Bc. 530 351 735   petnik* učitel OV
PLÁŠKOVÁ Stanislava, Mgr. 530 351 720   plaskova* učitelka
PODALOVÁ Kateřina, Mgr. 530 351 714   podalova* učitelka
PODSEDNÍK Marek 530 351 723   podsednik* asistent pedagoga
POKORNÝ Josef, Ing. 530 351 716   pokorny* učitel
POSPÍŠILOVÁ Hana, Ing. 530 351 713   pospisilova* asistentka pedagoga
PRACHAŘOVÁ TOUFAROVÁ Monika, Ing. 530 351 714   pracharova* učitelka
PRINCOVÁ Jana 530 351 723   princova* asistentka pedagoga
PROKEŠ Lubomír, Ing. 530 351 728   prokes* učitel
ŘÍHOVÁ Jana, Mgr. et Mgr. 530 351 714   rihova* učitelka, učitelka OV
SAPÁKOVÁ Helena 530 351 723   sapakova* asistentka pedagoga
SMRČKOVÁ Alena, Mgr. 530 351 725   smrckova* učitelka OV
SPÁČILOVÁ Lenka, Mgr. 530 351 721   spacilova* učitelka
SUCHÁNKOVÁ Jiřina 530 351 723   suchankova* asistentka pedagoga
ŠAFÁŘOVÁ Jiřina, Mgr. 530 351 711   safarova.j* zástupkyně ředitelky školy pro teoretické vyučování
ŠESTÁKOVÁ Jolana 530 351 713   sestakova* asistentka pedagoga
ŠOTKOVSKÝ David, Mgr. 530 351 717   sotkovsky* učitel
ŠPIČÁKOVÁ Kamila 530 351 723   spicakova* asistentka pedagoga
ŠTARHOVÁ Dana, Mgr. et Mgr. 530 351 730   starhova.d* učitelka OV
ŠTARHOVÁ Ludmila, Mgr. 530 351 711 602 346 686 starhova* statutární zástupkyně ředitelky školy, výchovná poradkyně
TOMICZKOVÁ Pavlína 530 351 723   tomiczkova* asistentka pedagoga
VIČAROVÁ Karolína, Mgr. 530 351 729   vicarova* učitelka OV
VODÁČKOVÁ Gabriela 530 351 703 720 069 961 sekretariat2* evidence stravy
VOITHOVÁ Denisa, Bc. 530 351 731   voithova* učitelka OV
ZAHRADNÍKOVÁ Miroslava, Ing. 530 351 702   zahradnikova* ředitelka školy
ZEMANOVÁ Barbara, Mgr., MgA. 530 351 718   zemanova* učitelka
ŽANDOVSKÁ Marie 530 351 708   zandovska* personální a mzdová referentka, pokladní
ŽUFÁNKOVÁ Jolana 530 351 706 602 346 657 rozpoctar* hospodářka – účetní

VYSVĚTLIVKY: TV .......... teoretické vyučování
                        OV ......... odborný výcvik