Přijímací řízení

Přihlášky do II. kola se mohou podávat od úterý 21. 5. 2024 do pátku 24. 5. 2024.

Kritéria  pro 2. kolo přijímacího řízení

Termíny přijímacích zkoušek

Přihlášky podávejte od 1. února do 20. února 2024!

Ředitelka střední školy stanovila pro první kolo přijímacího řízení pro školní rok 2024/2025 pro nematuritní obory vzdělávání tyto termíny pohovorů:

Jednotné přijímací zkoušky (JPZ) na obor vzdělání 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání se konají v těchto termínech:

Kritéria přijímacího řízení

Přihláška ke studiu ke stažení

Pokyny k přihlášce ke studiu

Informace o přijímacím řízení

Výsledky přijímacího řízení

Výsledky 1. kola přijímacího řízení pro rok 2024/2025

Výsledky 2. kola přijímacího řízení pro rok 2024/2025