Kritéria pro 2. kolo přijímacího řízení

 

Kritéria přijímacího řízení - obor Tkalcovské práce

Kritéria přijímacího řízení - obor Tkalcovské práce - cizinci

Kritéria přijímacího řízení - obor Tkalcovské práce - cizinci - zákon c. 67