Kritéria přijm. řízení

Kritéria pro 2. kolo přijímacího řízení - 2021/22 - Obchodní akademie

• Kritéria pro 2. kolo přijímacího řízení - 2021/22 - Obchodní akademie - cizinci

• Počty přijímaných žáků pro 2. kolo přijímacího řízení

Počty přijímaných žáků do jednotlivých oborů

• Kritéria pro 1. kolo přijímacího řízení
  – obor vzdělání: Obchodní akademie (OA)

• Kritéria pro 1. kolo přijímacího řízení
  – obor vzdělání: Obchodní akademie (OA) – cizinci

• Kritéria pro 1. kolo přijímacího řízení
   – obor vzdělání: Obchodní škola (OŠ)

• Kritéria pro 1. kolo přijímacího řízení
  – obor vzdělání: Obchodní škola (OŠ) – cizinci

• Kritéria pro 1. kolo přijímacího řízení
  – obor vzdělání: Obory středního vzdělání s výučním listem (SOU a OU)

• Kritéria pro 1. kolo přijímacího řízení
  – obor vzdělání: Obory středního vzdělání s výučním listem (SOU a OU) – cizinci

• Kritéria pro 1. kolo přijímacího řízení
  – obor vzdělání: Praktická škola dvouletá (PŠD)

• Kritéria pro 1. kolo přijímacího řízení
  – obor vzdělání: Praktická škola dvouletá (PŠD) – cizinci

• Kritéria přijímaní žáků do vyšších ročníků