Zahradnické obory

Zahradník

školní vzdělávací program vytvořený podle rámcově vzdělávacího programu

41-52-H/01 Zahradník (tříletý obor vzdělání s výučním listem)

Příprava je zaměřena na zvládnutí pracovních činností při produkci ovoce, zeleniny, květin, školkařských výpěstků a při zakládání

a údržbě zeleně. Obor připravuje žáky na zvládnutí základních dovedností, potřebných k výkonu zahradnické profese ve stěžejních odborných oblastech - v sadovnictví, květinářství, zelinářství a ovocnictví a dále na zvládnutí výkonu pracovních činností při výrobě ovoce, zeleniny, květin, školkařských výpěstků i při zakládání a údržbě zeleně.

UPLATNĚNÍ: Absolvent je schopen vykonávat jednoduché operace a práce při množení, výsadbě, ošetřování a hnojení rostlin i při zakládání a údržbě sadovnických úprav.

leták k oboru


Aranžérské práce

školní vzdělávací program vytvořený podle rámcově vzdělávacího programu

41-52-E/01 Zahradnické práce se zaměřením na květinářské a aranžérské práce (tříletý obor vzdělání s výučním listem)

Žáci se připravují pro výkon jednoduchých zahradnických pracovních činností, a to především v oblasti pěstitelských, květinářských, vazačských a aranžérských prací. Žáci si vyzkoušejí jednoduché operace a práce při množení, výsadbě a ošetřování okrasného rostlinného materiálu, při pěstování okrasných rostlin a dřevin, při zakládání a údržbě sadovnických a krajinářských úprav, při zhotovování běžných vazačských a aranžérských výrobků (např. výroba věnců, výroba volně vázaných či vypichovaných kytic, aranžování misek, váz, košů, příležitostná vazba).

UPLATNĚNÍ: Absolventi se uplatní zejména v zahradnických provozech, zaměřených na výrobu vazačských a aranžérských celků

a zakládání a údržbu sadovnických úprav.

leták k oboru


Zahradnické práce - ve školním roce 2024/25 neotvíráme

školní vzdělávací program vytvořený podle rámcově vzdělávacího programu

41-52-E/01 Zahradnické práce (tříletý obor vzdělání s výučním listem)

Příprava je zaměřena na zvládnutí jednoduchých pracovních činností při produkci ovoce, zeleniny, květin, školkařských výpěstků

a při zakládání a údržbě zeleně. Obor připravuje žáky na zvládnutí základních dovedností, potřebných k výkonu zahradnické profese ve stěžejních odborných oblastech – v sadovnictví, květinářství, zelinářství a ovocnictví a dále na zvládnutí výkonu pracovních činností při výrobě ovoce, zeleniny, květin, školkařských výpěstků i při zakládání a údržbě zeleně.

UPLATNĚNÍ: Absolvent je schopen vykonávat jednoduché operace a práce při množení, výsadbě, ošetřování a hnojení rostlin i při zakládání a údržbě sadovnických úprav.

leták k oboru