Elektro obory

Elektromechanik pro zařízení a přístroje

školní vzdělávací program vytvořený podle rámcově vzdělávacího programu

26-52-H/01 Elektromechanik pro zařízení a přístroje (tříletý obor vzdělání s výučním listem)

Žáci se připravují na zvládnutí základních technických činností v elektrotechnických oborech. Základem těchto činností jsou práce v slaboproudé a silnoproudé elektrotechnice, např. měření funkčnosti součástek a spotřebičů, návrh a výroba plošných spojů

pro elektrotechnická zařízení, navíjení elektromotorů, atd.

UPLATNĚNÍ: Absolventi nacházejí uplatnění především v pracovních pozicích zabezpečujících kvalifikované servisní práce v technických službách, na elektrotechnických zařízeních a přístrojích spotřební elektroniky. Absolvent je připraven v oblasti servisu instalovat, opravovat, udržovat a kontrolovat elektrické spotřebiče a zařízení, která ke své činnosti využívají elektrickou energii.

leták k oboru


Elektrotechnické práce a strojně montážní práce - ve školním roce 2024/25 neotvíráme

školní vzdělávací program vytvořený podle rámcově vzdělávacího programu

26-51-E/01 Elektrotechnické a strojně montážní práce (tříletý obor vzdělání s výučním listem)

Žáci se připravují na zvládnutí základních technických činností v elektrotechnickém oboru. Jsou to zejména práce při elektrických instalacích a opravách strojů a zařízení, převážně v silnoproudé elektrotechnice, z dalších činností si žáci osvojí například měření funkčnosti elektrotechnických součástek a spotřebičů, návrh a výrobu plošných spojů pro elektrotechnická zařízení, navíjení a převíjení elektromotorů, montáž rozvaděčů dle elektrotechnických schémat, práci s výpočetní technikou a další.

UPLATNĚNÍ: absolventi nacházejí uplatnění především v pracovních funkcích zabezpečujících kvalifikované servisní práce v technických službách, na elektrotechnických zařízeních a při provádění domovních instalací. Absolvent je připraven v oblasti opravárenského servisu instalovat, opravovat, udržovat a kontrolovat elektrické spotřebiče a zařízení, která využívají ke své činnosti elektrickou energii.

leták k oboru