Ekonomické obory

Obchodní akademie - ve školním roce 2024/25 neotvíráme

školní vzdělávací program vytvořený podle rámcově vzdělávacího programu

63-41-M/02 Obchodní akademie (čtyřletý maturitní obor)

Žáci se připravují na výkon ekonomických a administrativních činností v podnikatelské sféře i v oblasti veřejné správy. Důraz je kladen

na práci s výpočetní technikou, na porozumění základním principům podnikání včetně souvislostí právních, administrativních

a ekonomických a také na komunikativní dovednosti v mateřském i cizím jazyce.

UPLATNĚNÍ: Absolventi nacházejí uplatnění ve skupině povolání zabezpečujících ekonomické, obchodně- podnikatelské a administrativní činnosti např. jako organizační pracovník, personalista, pracovník marketingu, obchodní referent, fakturant, rozpočtář, pracovník spisovny, referent péče o hmotný majetek, správce depozitáře.

leták k oboru


Ekonomika a podnikání

školní vzdělávací program vytvořený podle rámcově vzdělávacího programu

63-41-M/01 Ekonomika a podnikání (čtyřletý maturitní obor)

Žáci se připravují na výkon ekonomických, personálních a administrativních činností v podnikatelské sféře i v oblasti veřejné správy. Důraz je kladen na práci s výpočetní technikou, na porozumění základním principům podnikání včetně souvislostí právních, personálních, administrativních a ekonomických. Žáci si teoretické znalosti prohlubují v průběhu praxe, kde si upevňují i komunikativní dovednosti.

UPLATNĚNÍ: Absolventi nacházejí uplatnění ve skupině povolání zabezpečujících ekonomické, obchodně - podnikatelské a administrativní činnosti např. jako finanční referent, asistent, sekretář, obchodní zástupce, referent ve státní správě, personalista.

leták k oboru


Obchodní škola

školní vzdělávací program vytvořený podle rámcově vzdělávacího programu

63-51-J/01 Obchodní škola (dvouletý obor vzdělání ukončený závěrečnou zkouškou)

Žáci se připravují na zvládnutí a výkon základních administrativních činností v obchodních firmách, živnostech i v neziskových organizacích.

UPLATNĚNÍ: Absolventi nacházejí uplatnění v profesích zaměřených na výkon administrativních činností, příkladem jsou profese: pokladník, skladník, asistent účetního, asistent fakturanta, pracovník evidence.

leták k oboru