Další obory

Bižuterní výroba

školní vzdělávací program vytvořený podle rámcově vzdělávacího programu

28-63-E/01 Bižuterní výroba (dvouletý obor vzdělání s výučním listem)

Žáci se připravují na zvládnutí jednoduché tvorby bižuterních souprav (náhrdelník, náramek, náušnice), práci s tombakovým drátem

a bižuterními komponenty, žáci získají znalosti z oblasti bižuterní výroby a v odborném výcviku mají možnost zhotovit výrobek dle vlastního návrhu.

UPLATNĚNÍ: Absolventi najdou uplatnění ve výrobě bižuterie, při sestavování bižuterních souprav, ve firmách nabízejících opravy bižuterních výrobků, jako prodavači bižuterních výrobků nebo jako živnostníci, kteří mají vlastní drobnou výrobu zboží a v kombinaci s jinými výrobky ho prodávají (historické trhy, poutě) atd.

leták k oboru


Zpracovatel přírodních pletiv

školní vzdělávací program vytvořený podle rámcově vzdělávacího programu

33-58-E/01 Zpracovatel přírodních pletiv (tříletý obor vzdělání s výučním listem)

Umělecko-řemeslný obor, zaměřený na zhotovení užitných a dekoračních předmětů z pedigu, proutí a dalších přírodních materiálů. Žáci se seznámí s různými typy výpletů a jejich užití při pletení košíků. Část výuky je zaměřena na práci s alternativními materiály a aplikaci výtvarných technik vhodných pro zdobení košíkářských výrobků.

UPLATNĚNÍ: Absolventi najdou uplatnění při práci v umělecko-řemeslných dílnách. Oboru je možné se věnovat samostatně při práci doma (samostatný prodej výrobků).

leták k oboru


Provozní služby

školní vzdělávací program vytvořený podle rámcově vzdělávacího programu

69-54-E/01 Provozní služby (dvouletý obor vzdělání s výučním listem)

Dvouletý obor připravuje žáky pro zvládnutí činností při pomocných pracích nejen v domácnosti, ale také ve zdravotnických, sociálních

a ubytovacích službách a zařízeních.

UPLATNĚNÍ: Absolventi oboru se uplatní jako pomocníci v službách, v ubytovacích zařízeních, ve veřejných prostorách, atd. Absolventi jsou způsobilí vykonávat pomocné práce při přípravě pokrmů, při údržbě prádla a oděvů, při šití a opravách prádla a při údržbě bytových doplňků.

leták k oboru