Brašnářské obory

Výrobce kožedělného zboží - ve školním roce 2024/25 neotvíráme

školní vzdělávací program vytvořený podle rámcově vzdělávacího programu:

32-52-H/01 Výrobce kožedělného zboží (tříletý obor vzdělání s výučním listem)

Žáci se připravují na zvládnutí kompletní kožedělné výroby, včetně montáže brašnářských a galanterních výrobků, získají znalosti o vlastnostech materiálů, naučí se vybrat vhodný materiál pro daný výrobek a vytvářet technologické postupy a pracovní šablony výrobků.

UPLATNĚNÍ: Absolventi se uplatňují ve firmách poskytujících opravy galanterního a brašnářského zboží, v kožedělných podnicích pro výrobu galanterních a brašnářských výrobků nebo jako prodavači kožených galanterních výrobků či živnostníci v oblasti prodeje a oprav brašnářských výrobků.

leták k oboru


Kožedělná výroba - ve školním roce 2024/25 neotvíráme

školní vzdělávací program vytvořený podle rámcově vzdělávacího programu:

32-41-E/01 Kožedělná výroba (tříletý obor vzdělání s výučním listem)

Žáci se připravují na zvládnutí pracovních operací v kožedělné výrobě, získají znalosti o vlastnostech materiálů, naučí se vybrat vhodný materiál pro daný výrobek

a pracovat podle technologického postupu.

UPLATNĚNÍ: Absolventi se uplatňují ve firmách poskytujících opravy galanterního a brašnářského zboží, v kožedělných podnicích pro výrobu galanterních a brašnářských výrobků nebo jako prodavači kožených galanterních výrobků či živnostníci v oblasti prodeje a oprav brašnářských výrobků.

leták k oboru