UKONČENÍ KARANTÉNY – třídy: 2.N, 3.D, 2.K, 3.K

TŘÍDA 2.N, 3.D: ukončení karantény testovaných žáků s negativním výsledkem dne 13. 12. 2020 --> nástup do školy dle platného rozvrhu hodin (OV) dne 14. 12. 2020.

TŘÍDA 2.K: ukončení karantény testovaných žáků s negativním výsledkem dne 14. 12. 2020 --> nástup do školy dle platného rozvrhu hodin (OV) dne 15. 12. 2020.

TŘÍDA 3.K: ukončení karantény testovaných žáků s negativním výsledkem dne 19. 12. 2020

 

!!! DŮLEŽITÉ !!!: 
Prosíme žáky nebo jejich zákonné zástupce, kteří jdou do školy poprvé, aby při příchodu do školy měli již z domu VYPLNĚNÝ následující dokument:
ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O NEEXISTENCI PŘÍZNAKŮ VIROVÉHO INFEKČNÍHO ONEMOCNĚNÍ