Informace k PROVOZU ŠKOLY od pondělí 4. 1. 2021

Třídy praktické školy dvouleté (1.PP2, 2.P1PP2) pokračují v prezenční výuce (chodí do školy) podle náhradního rozvrhu. Výuka bude probíhat od 1. do 6a. vyučovací hodiny.

 

Žáci při vstupu do školy odevzdají Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění.
ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O NEEXISTENCI PŘÍZNAKŮ VIROVÉHO INFEKČNÍHO ONEMOCNĚNÍ

 

 U ostatních tříd bude probíhat distanční výuka.

 

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ
OD 27. PROSINCE 2020 DO 10. LEDNA 2021 (ZDROJ: MŠMT)