Informace k PROVOZU ŠKOL a školských zařízení od 18. 11. 2020

z dokumentu MŠMT s názvem
Informace k provozu škol a školských zařízení od 18. listopadu 2020

vyplývá, že od 18. listopadu 2020 je povolena osobní přítomnost žáků oborů vzdělání Praktická škola (PŠ) dvouletá.

 (odkaz na dokument ZDE)

 u tříd 1.PP2 a 2.P1PP2 --> prezenční forma výuky.

 

• Ostatní obory vzdělání (teoretické vyučování i odborný výcvik): 
– vyučování bude i nadále zajišťováno distanční formou.

(aktuální informace z MŠMT)

!!! DŮLEŽITÉ !!!: 
Prosíme žáky nebo jejich zákonné zástupce, aby před vstupem do školy vyplnili následující dokument:
ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O NEEXISTENCI PŘÍZNAKŮ VIROVÉHO INFEKČNÍHO ONEMOCNĚNÍ