Hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydalo vyhlášku o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020. Specifikuje v ní, jak mají střední školy postupovat při klasifikaci tohoto pololetí, které bylo z velké části postiženo epidemií koronaviru.

Vyhláška 211/2020 Sb. o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020 (odkaz na web MŠMT) případně ZDE (pdf)

Pravidla pro hodnocení výsledků žáků ve školním roce 2019/2020

1. Uzavření hodnocení za první pololetí v náhradním termínu
Pokud nelze žáka hodnotit na konci prvního pololetí, určí ředitelka školy pro jeho hodnocení náhradní termín tak, aby hodnocení proběhlo nejpozději do konce června 2020. Pokud nebude možné žáka hodnotit ani v tomto náhradním termínu, nebude žák za první pololetí hodnocen.

2. Uzavření hodnocení za druhé pololetí
Řídí se vyhláškou č. 211/2020 Sb. O hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020, školním řádem a příslušnými ustanoveními školské legislativy, pokud nejsou v rozporu s vyhláškou č. 211/2020 Sb.

Závěrečné hodnocení žáka na vysvědčení na konci školního roku 2019/2020 zohlední:
– Podklady pro hodnocení získané v druhém pololetí do 10. března 2020.
Podpůrně také podklady pro hodnocení získané v době, kdy probíhalo vzdělávání na dálku.
Podpůrně také podklady pro hodnocení získané v době po obnovení provozu (týká se žáků v nižším ročníku, než posledním).
Podpůrně také podklady pro hodnocení získané v průběhu konzultací k maturitní nebo závěrečné zkoušce (týká se žáků posledních ročníků). 
Podpůrně také hodnocení výsledků vzdělávání žáka za první pololetí školního roku 2019/2020.

V případě, že nebude možné hodnotit žáka za druhé pololetí, je nutné stanovit náhradní termín hodnocení nejpozději do konce září 2020.

Hodnocení žáků posledních ročníků, kteří budou konat závěrečnou zkoušku nebo se přihlásili k maturitní zkoušce

Žáci posledních ročníků, kteří budou konat závěrečnou zkoušku nebo se přihlásili k maturitní zkoušce, se nebudou hodnotit stupněm „neprospěl(a)“ nebo slovem „nehodnocen(a)“. Zákon č. 135/2020 Sb., připouští k závěrečné zkoušce nebo maturitní zkoušce všechny přihlášené žáky (bez povinnosti mít ukončen poslední rok vzdělání).

Pokud by žák měl být v jednotlivém předmětu na vysvědčení hodnocen stupněm „nedostatečný“ nebo „nehodnocen(a)“, bude namísto toho uvedeno slovo „prospěl(a)“. Celkové hodnocení: „prospěl(a)“.

Do zameškaných hodin se započítávají pouze hodiny zameškané do začátku platnosti zákazu osobní přítomnosti žáků na vzdělávání ve školách.

Vysvědčení za druhé pololetí předá škola žákům posledního ročníku v poslední vyučovací den posledního týdne před zahájením společné části maturitní zkoušky nebo před zahájením ústních zkoušek závěrečné zkoušky.

Předání vysvědčení žákům v nižším ročníku, než posledním proběhne 30. června 2020.