DŮLEŽITÉ INFORMACE před koncem školního roku 2019/2020 – ČERVEN 2020

UPOZORNĚNÍ!

Z důvodu úklidu a dezinfekce školy v průběhu hlavních prázdnin je NEZBYTNÉ, aby si VŠICHNI ŽÁCI odnesli své věci – ze skříněk ve třídě, šatně i odborném výcviku – včetně kompletního pracovního oděvu a obuvi (OOPP). Věci, které ve škole zůstanou a nejsou majetkem školy, budou z hygienických důvodů vyhozeny do odpadu. Pokud budou vyhozeny i OOPP budou si je muset žáci na další školní rok zajistit na vlastní náklady.