Přijímací řízení

Termíny přijímacího řízení:

Ředitelka školy vyhlašuje 3. kolo přijímacího řízení na 27. srpna 2019.

Přihlášky podávejte nejpozději do 19. srpna 2019.


Ředitelka školy vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení na 30. května 2019.

Přihlášky podávejte nejpozději do 20. května 2019.


Jednotné přijímací zkoušky na obor vzdělání 63-41-M/02 Obchodní akademie

se konají ve dnech 12. a 15. dubna 2019.

1. kolo přijímacího řízení na ostatní obory vzdělání se koná 23. a 26. dubna 2019.

Počty přijímaných žáků do jednotlivých oborů

Kritéria přijímacího řízení

Přihláška ke studiu

Informace k vydávání zápisových lístků

Výsledky přijímacího řízení jsou vyvěšeny pod položkou Výsledky přijímacího řízení


Kontakty na speciálně pedagogická centra a pedagogicko-psychologické poradny