Den otevřených dveří 26. 1. 2019

Přijměte pozvání na  D E N   O T E V Ř E N Ý C H    D V E Ř Í

v sobotu 26. ledna 2019

od 8 do 16 hodin.