Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení

Střední škola F. D. Roosevelta pro tělesně postižené, Brno, Křižíkova 11,
příspěvková organizace


Počty přijímaných žáků do jednotlivých oborů denního vzdělávání ve 2. kole
přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022

Kód oboru Název oboru Maximální počet přijatých uchazečů ve 2. kole
63-41-M/02 Obchodní akademie 8
63-51-J/01 Obchodní škola 2
28-63-E/01 Bižuterní výroba 2
31-57-E/01 Textilní a oděvní výroba 2
33-58-E/01 Zpracovatel přírodních pletiv 2
69-54-E/01 Provozní služby 1


2. kolo přijímacího řízení se bude konat 18. června 2021.
Přihlášky podávejte nejpozději do 9. června 2021.
V Brně 20. 5. 2021                                                                                     Ing. Miroslava Zahradníková
                                                                                                                                           ředitelka škol