Kritéria přijm. řízení

Kritéria přijímacího řízení pro 2. kolo na školní rok 2019/2020

Obchodní akademie - 2. kolo

Obchodní akademie - cizinci -2. kolo

Pro ostatní obory vzdělání platí stejná kritéria pro 1., 2. i 3. kolo

Obchodní akademie

Obchodní škola

Střední odborné učiliště a Odborné učiliště 

Praktická škola jednoletá

Praktická škola dvouletá

Obchodní akademie - cizinci

Obchodní škola - cizinci

Střední odborné učiliště a Odborné učiliště - cizinci

Praktická škola jednoletá - cizinci

Praktická škola dvouletá - cizinci

Kritéria pro přijetí do vyššího ročníku